17.06.2023 — 17.09.2023 Beeldende kunst

Ik TAAL met jou aan de IJssel

Stichting Visit Heerde

Bij de toegang tot het Kozakkenveer in Veessen vind je een collectie panelen van het project ‘Ik TAAL met jou’, een initiatief van Cultuurplein Noord-Oost Veluwe en Visit Heerde.

Poëzie en grondtonen
De panelen aan de IJssel met gedichten van Thomas Pannekoek en Dennis Dekker zijn speciaal met het oog op de IJsselbiënnale samengesteld. Thomas Pannekoek is als eerste dichter van de Noord Veluwe op 1 februari 2023 verkozen in een gedichtenwedstrijd.

De gedichten van Dennis Dekker kregen bekendheid via zijn Instagramaccount ‘een foto van’ waar hij op een bondige en poëtische manier fictieve foto’s beschreef. De lezer wordt uitgedaagd een gedicht te verbeelden, thuis of ter plekke. Bij winkel en Toeristen Informatie Punt Bats! naast de molen in Veessen ligt tekenmateriaal klaar.

Naar de website

Organisator

IJsseldijk 40, Veessen

Altijd open

Bij toegang naar Kozakkenveer aan de IJssel