18.06.2021 — 19.09.2021 Beeldende kunst, Natuur en Landschap

Over de IJssel

Jeroen Hoogstraten

De IJssel is redelijk recent naar het noorden doorgebroken. Tot die tijd stroomde de rivier bij Zutphen de andere kant op richting het zuiden! Het zwemvlot dat virtueel in de buurt van het gemaal Helbergen richting Doesburg drijft is een versie van Op Gelijke Afstand, een wereldwijd project over afstand gelijkheid en ongelijkheid. Nu actueel door corona, straks nog meer door klimaatverandering.

Organisator

Locatie:
gemaal Helbergen, bij Emerpark, Zutphen

Jeroen Hoogstraten is een kunstenaar uit Rotterdam en combineert hier twee projecten:

www.opgelijkeafstand.nl

en

www.oudeijsselloop.nl