11.09.2021 — 11.09.2021

Schoonwandeling (Zwolle)

GoClean

Genieten van de IJsseloevers én meehelpen deze op te ruimen onder leiding van onder andere GoClean. Als schoonwandelaar krijg je de benodigde materialen en leer je over rivierafval en datagericht opruimen.

Om tot effectieve bronbestrijding te komen is het van belang te weten hoeveel, wat voor soort, waar en waarom ergens zwerfafval ligt. Vanuit dat perspectief is GoClean gestart met een werkmethode die wij ‘Schoonwandelen’ noemen. Schoonwandelen betekent dat tijdens het opruimen van zwerfafval er van elk stuk zwerfafval een foto wordt gemaakt in een registratie App. In deze App wordt de foto voorzien van coördinaten en type specifieke tags (registratielabels). Ook hechten wij grote waarde aan het hergebruik van waardevolle grondstoffen. Tijdens het schoonwandelen maken we gebruik van de “Wimmerring” (duo-zakhouder) waarbij het zwerfafval gescheiden wordt ingezameld in een PMD-stroom en restafval. Ook zwerfafval vertegenwoordigt een waarde en krijgt zo een 2e leven.

De schoonwandeling in Zwolle wordt georganiseerd in samenwerking met de IVN.

kijk voor meer details op de website van GoClean.