19.06.2021 — 18.09.2021 Natuur en Landschap

WOORDENWAADPLAATS

Marion Steur - www.papierenvliegtuig.eu

Op stukken karton staan woorden rondom het thema TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID die bezoekers op de aanlegplaats aan de IJssel rangschikken tot zinnen en woordgroepen, zodat er poëzie ontstaat. Er zijn lege borden waarop zij nieuwe woorden kunnen toevoegen. Er ontstaat poëzie in de taal van de IJssel.

De Doesburgse dichter Marion Steur maakt met de resultaten in totaal 18 zaterdaggedichten.

Organisator

Elke zaterdag gedurende de IJsselbiënnale 2021 bij de aanlegplaats aan de Burg in Doesburg.
De locatie is zichtbaar vanaf de IJsselbrug, zodat mensen die de kunstroute volgen, de WOORDENWAADPLAATS al van afstand zien liggen.
Bij warm weer kan worden uitgeweken naar de naastgelegen beschaduwde plek.
Deze activiteit vindt plaats in de buitenlucht met inachtneming van de actuele coronamaatregelen.
Neem voor meer informatie contact op via marion@papierenvliegtuig.eu of 06 273 10 275.