Route update!

Met ingang van week 28 zullen we elke donderdag een update geven over de kunstroute, het programma en andere relevante zaken rondom de IJsselbiënnale 2021.

Hoogwater

Deze editie van de ‘Route update!’ staat vooral in het teken van de hoge waterstand van de IJssel. Graag verwijzen je door naar deze pagina voor alle info over wat de hoge waterstand betekent voor de kunstroute.

Programma: 

  • De deelname van Ria Wesseling aan de groepstentoonstelling ‘Stroming’ bij de Centrale Harculo is weggevallen in de programmabijlage. Op de website staat de informatie wel juist.  
  • Nieuwe IJB Special op 14 augustus: Survival cursus – Leonard Passchier.
  • De Melckmaegden zijn tijdelijk niet te zien in verband met hoogwater. 

Openingstijden:
Er zijn enkele openingstijden gewijzigd ten opzichte van de informatie die op de routekaart en in de reisgids staat.

Routekaart: 

  • IJB-tip 3 (Baken van Hattem) is weggevallen. Dit kunstwerk staat langs de route tussen fietsknooppunt 59 en 71. Op de kaart net links naast ‘Vadesto’. Door het wegvallen van dit kunstwerk klopt de nummering van de IJB-tips op de kaart niet meer met de lijst op de kaart en met de reisgids.