TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID

Het thema van de internationale kunstroute is opnieuw de impact van klimaatverandering op het landschap van de IJsselvallei, dit keer onder de titel TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID. Hiermee brengen we voor komende editie van de IJsselbiënnale een focus aan op de factor ’tijd’. Dit gegeven is in de  vorm van een essay meegegeven als inspiratiebron voor de kunstenaars uit de kunstroute en andere cultuurmakers.

  • Tij staat voor de zich herhalende golfbeweging in de tijd (het cyclische van de tijd, zoals dag en nacht, eb en vloed, de seizoenen, zich herhalende ijstijden et cetera;
  • Tijd staat voor zowel het objectieve verloop van de tijd als de subjectieve beleving van tijd;
  • Tijdelijkheid staat voor verandering, bijvoorbeeld zichtbaar in lagen in de aardbodem en oude en nieuwe sporen in het landschap, zowel natuurlijke als in de vorm van menselijke ingrepen.

In het licht van klimaatverandering is tijd van groot belang. De prioriteit van veel mensen ligt vooral in het nu, en niet bij de toekomst. Omdat de effecten van de klimaatverandering in onze omgeving voor de meeste mensen nog niet zo zichtbaar zijn, is het gevoel van urgentie om in actie te komen bij velen niet heel groot.
Kunst kan helpen om veranderingen door het klimaat in onze leefomgeving nu, in het verleden en in de toekomst zicht- en ervaarbaar te maken. Zo kan zij bijdragen aan een bewustzijn over de noodzaak om stappen te zetten in hoe we leven en onze leefomgeving inrichten. Duurzaamheid (ook een begrip waarin tijd een rol speelt) is daarbij een sleutelbegrip. Duurzaamheid hoeft niet alleen te kosten, het is ook een economische kans.

Hoe kunnen we de onderwerpen tij, tijd en tijdelijkheid inzetten in de strijd tegen klimaatverandering? Wat betekent tijdelijkheid als waarde?

Wil je de hele tekst lezen over ons thema en titel? Download hier het document.