Vuur

Uit de Onderstroom- vragen: “wat gaan we meer doen en wat gaan we minder doen?” werden tijdens de Vuur sessies de volgende inzichten gedestilleerd: 

Meer
Maak het cool om minder energie te gebruiken (als voorbeeld de ‘two minute songs’ in Zuid-Afrika)
Bedenk nieuwe rituelen in plaats van de huidige feestdagen
Meer verbeeldingskracht en verhalen (om de boodschap over het voetlicht te krijgen)
Filosofie in het onderwijs
Maak een pinautomaat in de windmolens voor de bewoners
Zorg voor een aanjaagfonds voor initiatieven (als voorbeeld wordt Hoonhorst genoemd)
Voeg een competitie-element toe in verbruik energie
Meer waarde gedreven (minder geld gedreven)
Meer doen met aquathermie / waterstof
Meer rust (en aandacht)
Vaker kiezen voor dichterbij, minder lang vliegen (maar dit is nu gezeur op de vierkante meter in het licht van de zondvloed!)
Meer experimenteren
Meer zelf doen
Minder
Probleem: er is geen verdienmodel rondom minder
We moeten minder energie gebruiken > huizen beter isoleren
Alleen denken in verdienmodellen is een giftige, ondermijnende kracht
Minder welvaart, meer welzijn
Minder bezig zijn met geld: geld afschaffen (of basisinkomen)
Aanvullende notie uit gesprekken Vuur: Duidelijker onderscheid maken tussen geld en waarde (waarde begint in je hart)

Terug naar overzichtspagina