Water

Uit de Onderstroom- vragen: “wat gaan we meer doen en wat gaan we minder doen?” werden tijdens de Water sessies de volgende inzichten gedestilleerd: 

Meer

Meer in gesprek komen met het water, de verbinding maken
Belangrijke (wezenlijke) besluiten buiten maken, daar waar het om gaat. Liefst samen met (of door de ogen van) kinderen
Water bedanken vóór je het gebruikt
Zuinig en sober leven
Gebruik van compost toilet
Tevreden zijn > besef van dankbaarheid hebben, niet alles is vanzelfsprekend
Afscheid nemen van verworvenheden
Waarde benadrukken
Ruimte voor de Rivier > zorgt voor meest hoopvolle plekken op aarde (??) (het kan wél)
Zelf dingen doen maakt hoopvol
Verbinding zoeken met buren > dingen samen doen, delen
Je moet water leren kennen > dan realiseer je je ook de risico’s (en verschuil je je niet achter overheden die alles moeten regelen en risico’s moeten wegnemen)
Kinderen serieus nemen.
Minder
Warm water gebruiken
Stoppen met alles wat NIET bijdraagt aan een drinkbare IJssel (hoe was je, hoe vervoer je je, etc. )
Minder angst, minder vasthouden aan wat nu gebruikelijk is of gangbaar.
Minder dijken: ga uit van de natuurlijke veerkracht van het landschap.
Minder warm water gebruiken
Minder denken dat alles kan!

Aanvullende noties:
Herdefinieer het begrip ‘veiligheid’. Denk niet aan economische veiligheid, maar alleen aan de veiligheid van dieren en mensen.
Voel je weer eigenaar in de zin van ‘verantwoordelijkheid nemen voor’.
Maak de grond waardeloos …
Idee: je krijgt bij je geboorte 1 kuub water en daar moet je het mee doen. Maar er is wél een overvloed, bovendien leidt schaarste van iets voelen niet automatisch tot minder gebruik ervan.

Terug naar overzichtspagina