Onderstroom – congres

Diverse tarieven

Donderdag 16 september 12.00 – 18.00 uur

Locatie: Centrale Harculo (IJsselcentraleweg 6, Zwolle)

We voelen allemaal dat er iets gaande is, de wereld is aan het veranderen… hoge temperaturen in Canada, IPCC rapport, Green Deal, grote droogte én hoog water in de IJsselvallei. Zomaar een kleine greep uit recente nieuwsberichten. Klimaatverandering is gaande en oplossingen en maatregelen leiden tot druk op het landschap. Hoe gaan wij hier in de IJsselvallei mee om? Hoe zien wij onze toekomst hoe gaan we daar vorm aan geven?

Uitnodiging:

16 september aanstaande brengen wij 100 jongeren, bewoners, kunstenaars, RO professionals en beleidsmakers uit de IJsselvallei samen. Op deze dag willen we samen met dromers, doeners, wetenschappers en uitdagers het inzicht vergroten van de mogelijkheden om samen richting te geven aan de toekomst van onze leefomgeving. Door bewust te zijn van de verschillende transities die gaande zijn – en de onderlinge verbanden daartussen – kunnen we onze aandacht richten op wat we het meest waardevol vinden. 

“Er is weerstand omdat we de veranderingen teveel benaderen vanuit urgentie en noodzaak in plaats vanuit verlangen naar verandering. ‘De krachtigste motor voor verandering is het oproepen van verlangen naar verandering. Verbeeldingskracht is daarbij essentieel. Niet de wereld bepaalt wie we zijn, maar omgekeerd, met onze verhalen vormen we de wereld.’ (Floris Alkemade).

4 elementen – vele uitdagingen

De IJsselbiënnale nodigt uit om samen naar de vele toekomstige uitdagingen te kijken. We nemen daarbij Plato’s vier elementen als leidraad: aarde, water, vuur en lucht. We lopen tegen de grenzen aan van de mate waarin deze elementen ons in ons leven en welvaart kunnen voorzien. Hoe gaan we daarmee om?

Inspiratie voor deze aanpak hebben we gevonden in onder meer het boek ‘De Tovenaar en de Profeet’ van Charles Mann. Hierin wordt omschreven hoe er een groot verschil bestaat tussen mensen enerzijds die ervan overtuigd zijn dat we in staat zijn om met technologie deze grenzen te verleggen en op te rekken. Anderzijds zijn er mensen die geloven dat we onze behoeftes moeten aanpassen zodat ze binnen deze grenzen passen.

We zien groepen in de samenleving die geloven dat de huidige uitdagingen alleen op te lossen zijn met technologische vooruitgang en groepen die ervan overtuigd zijn dat alleen een betere relatie tussen mens en natuur soelaas biedt. ‘Profeten en tovenaars herkennen het optimisme van hun tegenpolen niet.’ (Charles C. Mann)

Het streven van de bijeenkomst op 16 september is niet de tegenstelling tussen deze opvattingen uit te lichten, maar om te kijken of we deze tegenstelling achter ons kunnen laten en samen – als IJsselvallei – kunnen dromen naar een nieuwe toekomst.

Kortom: Hoe kunnen we een goed voorouder zijn voor de aarde en zorgen dat de kinderen van onze kinderen een toekomst hebben. En ons zullen zien als belangrijke veranderaars op een cruciaal moment?

‘Onder alle grote problemen waar de wereld mee worstelt, ligt één kraakheldere oorzaak: we denken alleen aan de korte termijn…‘We worden zelden gestimuleerd verder te denken dan ons eigen leven. Onze economie en ons politieke stelsel is voornamelijk op de korte termijn gericht.’ (Roman Krznaric, De goede voorouder).

 

Tickets jongeren (tm 25 jaar) 5,- 

Tickets kunstenaars 15,-

Tickets bewoners 15,-

Tickets professionals 50,-

Tickets beleidsmakers 50,-