Word vriend

Wij delen onze liefde voor de mooiste rivier van Nederland graag met u. Samen met u vertellen we de verhalen van de IJssel en haar landschap met een prachtige buitententoonstelling en een boeiend cultureel programma.

Goede vrienden voelen zich met elkaar verbonden en dat is precies wat de IJsselbiënnale deze zomer doet! Wij verbinden mensen, zes Hanzesteden, een interessant cultuurhistorisch landschap en 27 kunstwerken tot een prachtige internationale kunstroute. Met daarnaast een inspirerend activiteitenprogramma van cultuurmakers uit de IJsselvallei.

Vriendschap is wederzijds

Vrienden zijn onmisbaar en natuurlijk is vriendschap wederzijds! Word Vriend van de IJssel en u draagt bij aan het mogelijk maken van dit evenement. Wij betrekken onze vrienden vervolgens op geheel passende wijze: zo organiseren we exclusieve Meet & Greets met de kunstenaars en krijgt u toegang tot de ‘IJB specials’ (lezingenprogramma).

Duurzaamheid

Het meerjarig thema van de IJsselbiënnale is klimaatverandering. Hoe ziet ons IJssellandschap eruit, nu en straks? Welke effect heeft klimaatverandering op onze omgeving en hoe gaan wij daarmee om? We onderzoeken deze vragen samen met de kunstenaars, de cultuurmakers, de bezoekers en met u.

Natuurlijk betekent dat ook dat we de klimaatimpact van ons eigen evenement willen beperken. Zo hebben we het campagnebeeld afgedrukt op een poster van bermgras-papier. In dit papier is bermgras verwerkt dat Rijkswaterstaat heeft gemaaid. De verwerking van dit gras in papier maakt van bermgras een groene grondstof en draagt zo bij aan een circulaire economie. Als u nu Vriend wordt ontvangt u ons nieuwe campagnebeeld als poster thuis. Op bermgras-papier!

In reactie op de bevestigingsmail die u ontvangt na uw aanmelding kunt u aangeven of u de poster wil ontvangen.
De bijdrage is in principe jaarlijks, en kan elk moment opgezegd worden.

Keuze

Als  Vriend van de IJsselbiënnale kunt u kiezen uit één van de onderstaande mogelijkheden:

  • Boeggolf t.w.v. € 100,- 

Uitnodiging voor Meet & Greets en de IJB specials| reisgids en routekaart IJsselbiënnale 2021

  • Stroomversnelling t.w.v. € 250,-

Boeggolf + een unieke avond in de uiterwaarden + uitnodiging IJsselcongres

  • Onderstroom t.w.v. € 500,- 

Stroomversnelling + reproductie voorstudie van één van de kunstwerken uit de buitententoonstelling

Donatie

Wilt u graag een bijdrage leveren aan het mogelijk maken van de IJsselbiënnale en een eenmalige donatie doen, zonder tegenprestatie? Daar zijn we ook heel blij mee!

U bepaalt zelf het bedrag, vanaf € 25,-