13 Hennep: van plant op het land tot biobased bouwmateriaal 

Bodem- en kwaliteitsverbetering door hennepteelt  

Ruim 60 hectare vezelhennep wordt dit jaar verbouwd op verschillende locaties in de IJsselvallei. Het gewas is in april gezaaid en deze zomer onder andere bij Oene en Terwolde te zien. De kracht van het telen van vezelhennep zit hem, naast het langdurig opslaan van CO2, in het natuurinclusief telen van het gewas. Het vraagt weinig voedingsstoffen, is geschikt voor teelt op schrale en droge bodems en heeft weinig tot geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen nodig. Door zijn diepe wortels, kan het veel voeding opnemen uit diepere bodemlagen. Daarmee draagt het bij uitstek bij aan herstel van de bodem, de biodiversiteit en een verbetering van de waterkwaliteit.  

Van plant tot pand 

De teelt van hennep in de IJsselvallei is de start van het unieke project Boeren voor Biobased Bouwen in de Regio Stedendriehoek. Dit project zet de teelt van vezelgewassen in voor het produceren van biobased bouwmaterialen. Het is een ketensamenwerking van plant tot pand: het verbouwen van de gewassen, het verwerken van deze gewassen tot biobased bouwmaterialen en de toepassing ervan. Agrariërs, verwerkers, bouwers en overheden in de Regio Stedendriehoek zijn hierbij betrokken. 

Biobased (isolatie)materialen 

Van industriële hennep worden diverse bouwmaterialen gemaakt die geen schadelijke stoffen bevatten. Het biedt goede bescherming tegen warmte en kou en heeft uitstekende brandwerende eigenschappen. En deze producten worden gemaakt van hergroeibaar materiaal: de hennep kan elk jaar opnieuw gezaaid worden, zonder ‘op te raken’. Hiermee dragen we bij aan een gezond milieu en een duurzame toekomst. 

Duurzaam (ver)bouwen 

We hebben in Nederland een grote bouw- en renovatieopgave, waarbij het veel duurzamer is om biobased materialen te gebruiken. Niet alleen de uitstoot van stikstof wordt ermee gereduceerd; deze vezelgewassen slaan ook vrijwel permanent koolstof op. Door gebruik van biobased bouwmaterialen worden gebouwen een vrijwel permanente opslag van CO2. 

Meer lezen: www.boerenvoorbiobasedbouwen.nl