Elmo Vermijs

Projecten van Studio Elmo Vermijs (1982) bevinden zich op het scheidingsvlak van kunst, ontwerp, architectuur. De studio onderzoekt de relatie tussen ruimte en regeneratieve productieprocessen om nieuwe perspectieven te genereren voor actuele vraagstukken door het gebruik van (lokale) materialen. Het werk van studio Elmo Vermijs is (inter)nationaal in verschillende media belicht. Recent won de studio de Vredeman de Vriesprijs voor Gegrond, een project over de toekomst van de polder op Terschelling, gepresenteerd tijdens Oerol.

Voor de IJsselbiënnale maakt de studio een werk bij de Johannahoeve. Hier wordt een regeneratief bouwwerk gerealiseerd in het maisveld dat door de transitie van gewassen (gras, mais en bloemen) de staat van de bodem centraal stelt. Aan het einde van de IJsselbiënnale zal een theeceremonie (met de lokaal geoogste bloemen) en gesprek plaatsvinden waarbij de staat van de bodem centraal staat.