Floor Coolsma

Dieren komen in het werk van Floor Coolsma (Deventer, 1974) veelvuldig voor. Coolsma geeft dieren als de duif, de hond en de haas in verstilde poses weer, zodanig dat ze een symbolische betekenis lijken te belichamen. De kunstenaar schetst slechts contouren, de invulling is aan de toeschouwer.

‘Er niet meer zijn’ en ‘naar de overkant willen’ zijn de poëtische uitganspunten van de kunstenaar voor het thema TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID.