Hanae Utamura

Secret Performance Series 2009-213

In een videoloop toont Hanae Utamura ons een reeks eenmalige performances waarbij de kunstenaar, klein en anoniem, subtiele en indringende ingrepen doet in natuurlijke of gebouwde omgevingen.

Hanae Utamura (1980, Ibaraki, Japan). Hanae werkt met video, performance, installatie en sculptuur voor zowel in de binnen- als in de buitenruimte. In haar werk gebruikt ze het fysieke lichaam als letterlijke verbinding tussen de mens en de aarde. Door het menselijke perspectief te decentraliseren ontstaat er meer ruimte voor de natuur. De onderhandelingen en conflicten tussen het menselijke en het niet-menselijke staan centraal, net als het tot uitdrukking komen   van alle variëteiten van de wil om te leven. Hanae woont en werkt in Tokyo, Japan en New York, USA. Lees meer. 

Met dank aan:
BOEI
Rheden 450 jaar