Marielin Simons

De natuur speelt in het werk van Marielin Simons (Groningen, 1991) een belangrijke rol. Vijf jaar geleden studeerde ze af aan de kunstacademie Minerva. In haar foto’s en installaties reconstrueert ze als een landschapsarchitect stukken (gefotografeerde) natuur tot geënsceneerde landschappen. De nieuwe werelden die ze in de vorm van kijkkasten of diorama’s presenteert, benaderen een voor de kunstenaar ideaal stukje natuur of buitenleven. Dit landschap heeft herkenbare en realistische kwaliteiten maar is tegelijkertijd vervreemdend, mystificerend en romantisch van karakter.

In haar voorstel voor de IJsselbiënnale wil ze de bezoeker laten nadenken over de wereld om ons heen die in haar optiek steeds kunstmatiger wordt. Waar ligt de grens tussen verleiding en verstikking?