Mirre Yayla Séur

Lost and Found, Lost and Found. Lost.

Dit kunstwerk van Mirre Yayla Séur is een ode aan oer; het organische en circulaire materiaal dat alles met elkaar verbindt. De ijzerdeeltjes, in welke vorm dan ook, blijven op zichzelf en keren terug naar zichzelf.

Mirre Yayla Séur (1991, Nederland). Mirre Yayla Séur maakt tekeningen, audio, video, installaties en sculpturen van o.a. hout, glas, metaal en textiel. Hierin mengt zij figuratieve en abstracte beeldtaal, waarbij de spanning tussen verschillende materialen een belangrijke rol speelt. De thematiek van het beïnvloeden, en …. ? En de onderlinge relaties tussen lichamen, menselijk en niet-menselijk, individueel of in sociaal-politiek verband, staan daarbij centraal. Ze vraagt zich af hoe dynamisch de relatie tussen ons en de buitenwereld is. In hoeverre zijn we autonoom, en in hoeverre worden we beïnvloed door onze omgeving? Mirre heeft haar hele leven gereisd. Op dit moment woont en werkt ze in Amsterdam. Lees meer.