Ole Nieling

Ole Nieling (Enschede, 1987) doet vanuit een wereldperspectief onderzoek naar het spanningsveld tussen muziek, beeldende kunst, performance, nieuwe media en ambacht. Om nieuwe invalshoeken te vinden, introduceert hij steeds nieuwe disciplines waar hij geen ervaring mee heeft. Vanuit de overtuiging dat er geen grenzen tussen disciplines bestaan schept hij nieuwe mogelijkheden en perspectieven, waar zowel publiek als kunstenaar de wereld op een andere manier kunnen aanschouwen. Er is sprake van totaalkunst.

De inbreng van Ole Nieling voor de IJsselbiënnale gaat over de identiteit en sociale structuur van bijzondere landschapselementen. De inbreng van bezoekers en gesprekken met genodigden zijn dragende elementen in zijn project.