Tue Greenfort

Aanpak van de uit Denemarken afkomstige Tue Greenfort (Holbäk, 1973) is multidisciplinair en soms quasiwetenschappelijk. Hij werkte over de hele wereld en exposeerde onder meer in Milaan, Berlijn, Londen en Parijs. Gebruikmakend van diverse materialen exploreert hij ideeën over het milieu, hergebruik van materialen en kunstmechanismen. Hij onderzoekt de manier waarop de natuurlijke wereld zich manifesteert in de verstedelijkte omgeving van de grote stad. Met simpele voorwerpen en acties onderzoekt Greenfort onze leefomgeving, vaak met een subtiel gevoel voor humor.

Greenfort kiest ook voor de IJsselbiënnale voor een politieke, activistische insteek. Een serieuze boodschap gebracht met een lichte ondertoon.