Grondtonen

Het thema van de internationale buitententoonstelling gaat ook in 2023 over de impact van klimaatverandering op het landschap, dit keer onder de titel Grondtonen. Hiermee brengen we voor komende editie van de IJsselbiënnale een focus aan op de aarde, bodem, grond. Dit thema is ook beleidsmatig actueel: in het lopende regeerakkoord zijn water en bodem als sturende elementen geformuleerd in ruimtelijke planvorming. 

Nu we voor de derde editie staan, zien we dat we inmiddels een groot netwerk hebben opgebouwd rond klimaatverandering, duurzaamheid. 

Dit netwerk van professionals zorgt voor een verdieping van de IJsselbiënnale als internationale kunstmanifestatie. Onderzoek naar de klimaatverandering, het effect op ons landschap en de uitdagingen waar we voor staan nemen we serieus. De kunstenaars prikkelen bezoekers om zich meer bewust te worden van en na te denken over duurzaam leven; stellen vragen en bieden andere perspectieven op een mogelijke toekomst. Dat is één deel van het verhaal. Daarnaast leggen we verbinding met actuele ontwikkelingen en nieuwe perspectieven rond klimaatverandering en duurzaamheid. Onze partners zijn water- en landschapsbeheerders, gebiedsontwikkelaars, ingenieursbureaus en overheden. Zij nemen actief deel aan activiteiten die gericht zijn op het uitwisselen van kennis en delen van ideeën en denken met ons mee, o.a. via het IJsselcongres. Ben je benieuwd naar het IJsselcongres van IJsselbiënnale 2021? Hier vind je het verslag van Onderstroom.  

Hanzejaar >>