Hanzejaar 2023

De IJsselbiënnale 2023 viel samen met het Hanzejaar. Onze fietsroute voerde je langs wel zes Nederlandse Hanzesteden. Net als de Hanzesteden heeft de IJsselbiënnale de rivier als drager én dezelfde internationale ambities. We werken samen met ruim 100 partners uit de regio, verbonden door de rivier en we zetten kunst in als katalysator om de verbinding tussen deze partners te versterken.  

IJsselbiënnale 2023, met als titel Grondtonen stelde de aarde, bodem en grond centraal. Letterlijk in de zin van het belang van een goede bodem voor een duurzame toekomst, maar ook figuurlijk. Want het mycelium, een ondergronds netwerk dat belangrijk is voor het hele ecosysteem, kunnen we vergelijken met het – soms onzichtbare, maar essentiële – netwerk van de Hanzesteden van vroeger en nu. Zo bouwen we voort op deze rijke traditie en werken we aan de versterking en uitbreiding van netwerken langs de IJssel om antwoorden te vinden om uitdagingen van vandaag én morgen. 

Naar aanleiding van het Hanzejaar hebben wij een aantal speciale activiteiten georganiseerd waarin de verbinding tussen het thema van de IJsselbiënnale en het Hanzegedachtengoed wordt gelegd:

HanzeCatch – 10 sprekers, 20 beelden, 400 seconde >>>

Shared (s)oil – Groepstentoonstelling van kunstenaars uit Münster in de Centrale Harculo, Zwolle >>>

(ON)ZICHTBAAR – Hanzewandeling langs drie kunstwerken door heden, verleden, toekomst in Deventer >>>